|     | 

RONDEREM D'MAERECHER 1
Däitschland
Médiathèque
27-10-2018


Allez à la fin de l'encart.
Achetez vos tickets

E-shop-du CNA

Plus d'infos
mediatheque@cna.etat.lu / Tél: + 352 52 24 24 227


1_Daitschland

IAAA ODER KIKERIKI ?

Wien huet do grad Kreesch gedoen ? Den Iesel oder den Hunn ? Da spëtz mol gutt deng Oueren a maach och grouss deng Aën op, fir ze roden wéi engem Déier säi Schied esou monter hin an hier leeft.

Kreativ Aktivitéit : Schiedtheater & Stëmmspiller

Samschdes 27. Oktober 2018 vun 10:00-12:30

Luisa Bevilacqua
Alter : 5 bis 10 Joer
Max. 8 Kanner